บริษัท นิวแลป เทคโนโลยี เป็นบริษัทที่ชำนาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ชุดเฟอร์นิเจอร์, Fume Hood, ตู้เก็บสารเคมี และระบบต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ ทั้งห้องปฏิบัติการเคมี, ชีวะ, ฟิสิกส์ และปิโตรเคมี ด้วยทีมงานที่ครบถ้วนสามารถออกแบบและก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ภาคหน่วยงานวิจัย และโรงพยาบาล เป็นต้น

ในการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เป็นไปตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติ ทั้งมาตรฐาน BS EN และ ISO เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทางบริษัท อีกทั้งนี้ทางบริษัทมีบริการดูแล ระบบ Fume Hood แบบรายปี (Preventive maintenance) เพื่อตรวจสอบปรับปรุงให้ Fume Hood ของท่านมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา