ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ

ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ สำหรับสารเคมีที่มีความไวไฟ คุณภาพสูง จำหน้าทั้ง ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ FLEXLAB เเละ DUEPERTHAL จากประเทศยุโรป

Cabinet 01

Cabinet 01

FMA 01 01

FMA 01 01

29-200978-002 Safety Cabinet COOL XL DIN EN 14470 1 Type 90

29-200978-002 Safety Cabinet COOL XL DIN EN 14470 1 Type 90

29-200660-061 Pullout cabinet CLASSIC ONE XL DIN EN 14470-1 Type 90-1

29-200660-061 Pullout cabinet CLASSIC ONE XL DIN EN 14470-1 Type 90-1

Pullout cabinet CLASSIC ONE XL DIN EN 14470-1 Type 90

Pullout cabinet CLASSIC ONE XL DIN EN 14470-1 Type 90

29-201261-062 Pullout cabinet CLASSIC M DIN EN 14470-1 Type 90-3

29-201261-062 Pullout cabinet CLASSIC M DIN EN 14470-1 Type 90-3

29-201261-061 Pullout cabinet CLASSIC M DIN EN 14470-1 Type 90-2

29-201261-061 Pullout cabinet CLASSIC M DIN EN 14470-1 Type 90-2

23-200660-401 Safety Cabinet Basic M DIN EN 14470-1 Type 30

23-200660-401 Safety Cabinet Basic M DIN EN 14470-1 Type 30

23-201260-401 Under Bench Cabinet UTS BLT-5 DIN EN 14470-1 Type 30

23-201260-401 Under Bench Cabinet UTS BLT-5 DIN EN 14470-1 Type 30

23-061150-401 Under Bench Cabinet UTS BLK-5 DIN EN 14470-1 Type 30

23-061150-401 Under Bench Cabinet UTS BLK-5 DIN EN 14470-1 Type 30

23-061153-401 Under-Bench Cabinet UTS BST-5 DIN EN 14470-1 Type 30

23-061153-401 Under-Bench Cabinet UTS BST-5 DIN EN 14470-1 Type 30

23-060650-401 Safety cabinet Basic XL DIN EN 14470-1 Type 30

23-060650-401 Safety cabinet Basic XL DIN EN 14470-1 Type 30