เฟอร์นิเจอร์แลป สำหรับทุกห้องปฏิบัติการ ผลิตและติดตั้ง ด้วยวัสดุคุณภาพสูง ทนต่อการกัดกร่อนของไอสารเคมี รับน้ำหนักเครื่องมือได้มาก

ISLAND BENCH

ISLAND BENCH

WALL BENCH

WALL BENCH

ISLAND BENCH

ISLAND BENCH

WALL BENCH

WALL BENCH

ISLAND BENCH

ISLAND BENCH

WALL BENCH

WALL BENCH

LAB SINK UNIT

LAB SINK UNIT

โต๊ะแลปห้องเรียน

โต๊ะแลปห้องเรียน

โต๊ะแลปห้องเรียน

โต๊ะแลปห้องเรียน

CC1

CC1

CC2

CC2

CC3

CC3

CC4

CC4

CC5

CC5

CC6

CC6

Cart Steel

Cart Steel

Cart Stainless Steel

Cart Stainless Steel

STAINLESS SHLF

STAINLESS SHLF

STEEL SHLF

STEEL SHLF